2023. aastal saab meie ettevõte, Mooring OÜ, 17-e aastaseks. Inglise keele tõlkest tähendab MOORING kaid, see sõna iseloomustab kõige paremini meie äriideed. Olla turvaliseks kaiks Teie ärile – see on meie põhiline eesmärk. Nende aastate jooksul on meil õnnestunud organiseerida kvaliteetset raamatupidamist mitmetes suurtes – ja väikestes ettevõtetes, k.a Eestis tegutsevates mittetulundusühingutes.
Saavutatud tulemus annab meie ettevõte arengule võimaluse astuda järgmise sammu. Tallinnas avati uus kontor, organiseeriti töötajate jaoks lisa töökohad.

Meie uksed on avatud uutele klientidele igas tegevusvaldkonnas ning me loodame jätkata efektiivset koostööd olemasolevate Mooring OÜ klientidega.

Raamatupidamisarvestus - on teadus, mis võimaldab kujundada numbrite maailmast elava ja arusaadava arengu -, eesmärkide teostuse - ning tulemuste pildi. Võimalik, et mõned hindavad seda pilti igavaks – kuid see ei käi Meie kohta.

MISSIOON
Me püüdleme osutada kvaliteetset raamatupidamisteenust Eesti erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele, kasutades selleks kaasaegset tarkvara, kvalifitseeritud personali ning luues mugavat töökeskkonda nii kliendi kui ka meie ettevõte personali jaoks.
Olles Meiega koos, ei põrka Te kokku lahendamatute ülesannetega, sest me teama kust leida vastuseid Teie küsimustele.

VISIOON
Kvalifitseeritud ja usaldusväärse meeskonna loomine ning püstitatud perioodiliste eesmärkide saavutamine on meie ettevõte arengus kõige tähtsamateks etappideks. Selleks on loodud personali jaoks mugav töökeskkond, viiakse läbi õigeaegseid koolitusi, mis aitab töötajates äratada enesetäiendamise soovi ning tulemusena tõsta ettevõte töö kvaliteeti.

Lühiajalises perioodis on meie eesmärgiks kasvatada kliendibaasi, pakkudes potentsiaalsetele raamatupidamisteenuste ostjatele kõrgkvaliteetset teenust ning kasutada ahvatlevat ja läbipaistvat hinnapoliitikat.
Kaasaegsete tehnoloogiate ja uuenduste kasutamine, dokumendihaldussüsteemi loomine, klientidega kaugjuurdepääsu abil suhtlemine - aitab lihtsustada igapäevaste väljakutsete lahendamist, võimaldab tööprotsessi kiirendada ning hoida kokku nii enda kui ka kliendi aega.

Parima tulemuse saavutamiseks me jätkame koostööd usalduväärsete partneritega tarkvara – ja juriidiliste teenuste valdkondades.