Äriühingute jaoks:

 • Ettevõte registreerimine
 • Ettevõte registreerimine, asutajad-mitteresidendid
 • Eesti maksusüsteemi konsultatsioonid
 • Rahvusvaheline raamatupidamine
 • E-kaubanduse raamatupidamine (e-kauplus)
 • Käibemaksukohustuslaseks registreerimise vajaduse hinnang ja käibemaksukohustuslaseks registreerimine
 • Kõrgkvaliteetne raamatupidamise teenus erinavates tegevuse valdkondades
 • Õigeaegne finantsaruandlus
 • Abi ja konsultatsioon kõikides ettevõtmise etappides:

Maksude optimeerimine
Riskianalüüs
Personalipoliitika
Ettevõte dokumendihalduse organiseerimine

Mittetulundusühingute ja korteriühistute jaoks:

 • Kõrgkvaliteetne raamatupidamise teenus
 • Õigeaegne finantsaruandlus, sh muud aruandlused:

Pangakonto aruanded
Kergelt arusaadavad ja läbipaistvad kulude ja tulude aruanded
Majandustegevuse kavad ja nende täitmine

 • Abi lepingute koostamisel

Lepingud ühistu liikmetega
Töövõtuleping
Tööleping
Rendileping
Muud lepingud

 • Töö võlgnikega

Korteriühistute jaoks:

 • KÜ raamatupidamise revisjoni läbiviimine
 • KÜ juhatuse tegevuse hinnang